Interesse ?

Als enige in Nederland biedt Inzetbaar dit KTC+ concept aan.

Concreet betekent dit dat de volledige opzet van de KTC+ door Inzetbaar wordt geregeld.

Inclusief scholing en implementatie van de methodiek. Na verloop van tijd kan dan vast personeel worden aangenomen, waarna Inzetbaar fasegewijs vertrekt.

Daarna vindt controle en naar behoefte bijscholing plaats.

Stuur een e-mail voor vrijblijvende nadere informatie

KTC+

KTC+ is de afkorting van Kamer Trainings Centrum-plus. De plus die aan de naam vast zit, is de link naar de Jeugdzorg plus. Op 1 januari 2008 is de gewijzigde Wet op de jeugdzorg (Wjz) in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk geworden om civielrechtelijke jongeren, die van de rechter gesloten moeten worden behandeld, in een jeugdzorginstelling te plaatsen. Deze instellingen worden Jeugdzorg+ instellingen genoemd.

Jongeren komen na een traject in de gesloten jeugdzorg in aanmerking voor een vervolgtraject binnen reguliere jeugdzorg. Een aantal van hen zou naar een KTC kunnen gaan, maar de overstap naar een regulier KTC blijkt vaak te groot. De cijfers over terugval in destructief gedrag en eventuele recidive bevestigen dit beeld. Er is behoefte aan een ander soort voorziening die beter aansluit op Jeugdzorg+ en jongeren vaardigheden leert waardoor zij zich staande kunnen houden in een regulier KTC.

In samenspraak met diverse instellingen voor Jeugdzorg+ en Bureau Jeugdzorg is deze behoefte door de initiatiefnemers van de stichting KTC+ vertaald in een concreet aanbod voor jongeren. De initiatiefnemers, maar tevens het multidisciplinaire team, hebben jarenlange ervaring in interim werk binnen diverse werkvelden in de hulpverlening, kennen hierdoor de diversiteit van de doelgroep en hebben een groot netwerk. De methodiek KTC+ leert jongeren op een proactieve en vernieuwende manier hoe ze zich kunnen handhaven in de maatschappij, maar leren vooral ook omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Op deze wijze richt KTC+ zich op herstel van het normale leven.

De jongere moet de institutionalisering ontwennen en zo spoedig als mogelijk handvatten krijgen voor handhaving in de maatschappij. Normale aspecten in de opvoeding, evenals maatschappelijke normen en waarden staan hierin centraal. KTC+ werkt oplossingsgericht. De methodiek richt zich daarbij op de krachten, mogelijkheden, vaardigheden en talenten van de jongere. Deze laatste levert zelf de belangrijkste bijdrage aan het resultaat.

De doelstelling van de methodiek KTC+

Het kamertrainingscentrum+ leert als ketenpartner van de gesloten jeugdzorg en reguliere kamertrainingscentra, 8 tot 12 jongeren vaardigheden aan ter voorbereiding van plaatsing in een regulier kamertrainingscentrum, terugkeer in het gezin of andere vormen van (ambulante) hulpverlening. Dit met draagvlak van de overheid en samenwerking met ketenpartners in een maximale duur van 6 maanden. Hiermee wordt gesloten behandeling verkort en een passend vervolgtraject geboden.